UK and Europe

Srbija

Značajni rezidencionalni projekti. Veliki trgovinski centri. Luksuzna skijališta. Značajne obnove fabrika i kliničkih centara. Od kada smo počeli sa radom u Srbiji 2004. godine, uspešno smo zadovoljili potrebe klijenata iz ovih sektora i šire. Sada smo lider u zemlji u građevinskom konsaltingu.

Naša osnovna ponuda usluga fokusirana je na četiri oblasti: upravljanje projektima, upravljanje gradnjom, ugovaranje i konsalting u vezi upravljanja troškovima.

‘Project and programme management’

Bilo da se radi o jednokratnom opremanju novog objekta, o velikom višegodišnjem infrastrukturnom programu ili o kompleksnom projektu koji obuhvata brojne države, Maceovi rukovodioci projekata i programa imaju sposobnost da odgovore poslovnim potrebama naših klijenata.

Takođe, imamo iskustva u radu na projektima van granica nase zemlje, u potpunosti u skladu sa svim propisima i zakonskom regulativom, uzimajući u obzir i poštujući kulturološke karakteristike. Naša široka ponuda obuhvata oblasti od upravljanja projektima pa sve do ‘delivery partner’.

Konsalting u vezi upravljanja troškovima

Efikasno upravljanje troškovima je presudan faktor za uspešno ostvarivanje ciljeva i rezultata u projektima naših klijenata. Mi podržavamo naše klijente pružajući im proaktivan, praktičan i inovativni pristup upravljanju troškovima i vrednostima u svakoj fazi razvoja.

Naš pristup je da aktivno upravljamo troškovima, tako što u ranoj fazi identifikujemo i rešavamo potencijalne probleme, pravovremeno pružajući argumentovane savete kako bi se klijentu olakšala kontrola i omogućilo pouzdano donošenje poslovnih odluka.

U sprezi sa ovim pristupom, mi razmišljamo šire od naše specijalizacije i koristimo inovativne pristupe kako bismo u potpunosti učestvovali u timskom pristupu rada na projektu.

Ugovaranje

Nezavisno od forme ugovora – da li se radi o projektovanju i izgradnji ili rukovođenju, kada je u pitanju građevinarstvo, mi nastojimo da zadovoljimo potrebe naših klijenata. Članovi našeg tima nastoje da rade efikasno i motivisano, pronalazeći bolja rešenja, usresređeni na postavljanje izazova konvencionalnom načinu razmišljanja i postavljanje novih standarda, iznova i iznova.

Dobivši priznanje od strane pripadajuće industrijske grane za naš izuzetan učinak u širokoj lepezi projekata, mi imamo utemeljen pristup ugovaranju, obezbeđujući tako da naši klijenti, zaposleni i saradnici sarađuju i uvode inovacije kada god je to moguće kako bi obezbedili uspešno izvršenje usluga.

Rukovodjenje gradnjom

Naziva se ‘srcem i dušom’ kompanije, na čemu je Mace počeo i izgradio svoju reputaciju.

Mace je isporučio više od 500 projekata upravljanja gradnjom. Danas, upravljanje gradnjom čini skoro 70% od ukupnih kapitalnih troškova naših projekata. Mace je danas isto onoliko zasnovan na principu upravljanja gradnjom i pronalaženju boljeg načina isporuke klijentima koliko je bio i kada je kompanija osnovana.

Međutim, naša sposobnost da ponudimo širok spektar konsultantskih i građevinskih usluga znači da smo u mogućnosti da podržimo naše klijente tokom čitavog životnog ciklusa projekta gradnje, od idejnog projekta, konsaltinga u vezi upravljanja troškovima i projektovanja, preko upravljanja projektima i gradnjom, do opremanja i upravljanja objektima.

Kako bi pomogla našim klijentima da zadovolje potrebe domaćeg tržišta i zakonskih propisa, naša kancelarija u Srbiji takođe nudi dve dodatne usluge: koordinaciju zakupaca i tehnički građevinski nadzor.

Tehnički građevinski nadzor

Kako nalaže zakon, mi pružamo stručni nadzor i kontrolu nad svim fazama građevinskih radova, od temelja i konstrukcija, do građevinskih usluga i instalacije. Naši stručnjaci obezbeđuju kontrolu i verifikaciju kvaliteta, metoda i materijala, i vode računa o tome da se sprovode mere zaštite susednih objekata i životne sredine.

Koordinacija zakupaca

Mi podržavamo jednostavnu primopredaju objekata između klijenta, zakupodavaca i zakupaca. Mi koordiniramo radove na opremanju između glavnog izvođača radova i zakupčevih izvođača radova i vršimo nadzor nad izvedenim radovima od strane zakupaca kako bismo obezbedili da oni zadovoljavaju potrebne standarde. Mi takođe izrađujemo uputstva za upotrebu prema tehničkim specifikacijama objekta i procedure upravljanja objektom koje će koristiti zakupac.

Contact us

Address
Mace d.o.o. Beograd, Head Office, Lazarevačka 1/III/7, 11000 Belgrade, Serbia
Telephone
+381 11 4000 222
Local contact
Benjamin Coster
Email
ben.coster@macegroup.com